BezludnaWyspa

12 tekstów – auto­rem jest Bez­ludna­Wys­pa.

Jeśli wy­powiada się ser­ce, to zaw­sze są łzy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 kwietnia 2013, 23:25

Pat­rz ku niebu.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 kwietnia 2012, 21:52

Obiet­ni­ce wiążą ręce.. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 21 października 2011, 21:11

Zos­tały tyl­ko bliz­ny po szczęściu.. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 20 lipca 2010, 12:11

Ty­le ra­zy chciałam um­rzeć, a prze­cież boję się śmierci.. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 13 lipca 2010, 11:34

Rytm ser­ca niczym młot uderzający w poduszkę.. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 8 lipca 2010, 19:45

Ko­lej­na spa­dająca gwiazda..
Ko­lej­ne nies­pełnione marzenie.. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 6 lipca 2010, 11:33

Tyl­ko ja i czte­ry ściany.
Morze łez i dołująca mu­zyka. Luksus. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 2 kwietnia 2010, 11:38

Za­podziałam gdzieś swo­je 'różowe oku­lary'. I nie mogę so­bie przy­pom­nieć kiedy je os­tatnio widziałam. Al­bo.. Już pa­miętam.. To życie mi je uk­radło.. Musze je odzyskać. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 marca 2010, 16:57

Kiedy mam zły hu­mor i mil­czę, każdy z troską sta­ra się mi pomóc..
Na­tomiast kiedy zaś głośno wołam o po­moc, każdy po­zos­ta­je głuchy na mój krzyk.. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 11 marca 2010, 16:02
BezludnaWyspa

..`Jak wiele musimy powiedzieć, by nas usłyszano w chwili gdy milczymy..`

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność